95+ дигитални магазини

Разпространяваме музика до повече от 95 утвърдени платформи за купуване и слушане на музика, някои от които са Spotify, iTunes, Apple Music, Deezer, YouTube, Google Play, Amazon, Beatport, Facebook, TikTok.

Месечни отчети

Всеки месец получавате отчет за приходите с детайлна справка за всяка продажба. Изплащането на приходите също се извършва на месечна база.

Технологична платформа

Musive използва технологичната платформа, за да предостави възможно най-качествена услуга на ниска цена. Независимо от обема и размера на разпространявания каталог артистът или лейбъла получават 95% от приходите.

  • Дневни статистики от Spotify, iTunes, Apple Music
  • Следене на Spotify плейлисти
  • Маркетингови инструменти за лейбъли
  • Безплатни UPC и ISRC кодове
  • Месечни отчети и плащания
  • Детайлен отчет за всяка продажба
  • Личен контакт с всеки клиент